ด่านพรมแดนสะเดา


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา7 กรกฎาคม 25642
2 ประชุมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก งวดที่ 1-328 มิถุนายน 25643
3 นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก ครั้งที่ 3/2564 ณ ด่านพรมแดนสะเดาขาออก8 มิถุนายน 256414
4 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก ครั้งที่ 212 มีนาคม 256424
5 นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก21 มกราคม 256449
6 โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ระยะที่ 117 มีนาคม 2563245
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ