พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา

อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา
ที่ตั้ง : ม.4 บ้านห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา หรือเขื่อนห้วยคู แห่งนี้เป็นเขื่อนดินถมที่เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2534-2541 ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 ปี บริเวณ ม.4 บ้านห้วยคู ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา มีพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำกว่า 4,500 ไร่ ระดับน้ำสูงสุดความจุ 67.23 ล้าน ลบ.ม. จุดประสงค์เพื่อเพิ่มเติมปริมาณน้ำให้แก่คลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกิจการประปาเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันจัดหาน้ำดิบเพื่อกิจการประปาให้เพียงพอต่อการขยายตัวของตัวเมืองหาดใหญ่ และสงขลา การเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในอำเภอสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ ช่วยลดมลพิษของน้ำคลองอู่ตะเภา และไล่ดันน้ำเค็มเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับให้ราษฎรใช้บริโภค และมีการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2562 13:19:52
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ