ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

26 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
15 พฤษภาคม 2563
"ตู้ปันสุข" อำเภอสะเดา
14 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะเดา (ศปก.อ.สะเดา) โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดาเป็นประธาน
14 พฤษภาคม 2563
ด่านฯ สะเดา มอบถุงมือยาง จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม. สะเดา และ จนท. สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
13 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 และคณะทำงานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
13 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ