ดูข้อความทั้งหมด
มีข้อควม 1 เรื่อง 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอขยายเวลาใช้ EXEMPT 100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากร จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

5 เมษายน 2563
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดสงขลา
4 เมษายน 2563
ตัวแทนภาคเอกชน มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 อาทิ Face Shield/ ถุงมือยาง
2 เมษายน 2563
พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง มทภ.4/รอง ผอ.รมน. ภาค4 และคณะ ลงพื้นที่ด่านพรมแดนสะเดา เพื่อตรวจเยี่ยมมาตรการปฏิบัติการคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย
2 เมษายน 2563
ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ฯ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อขอให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย ออกไปหลัง 15 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563
กรมศุลกากรยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19X
1 เมษายน 2563
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯ สงขลา นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจารย์ นายด่านฯ สะเดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองด่านพรมแดนสะเดา เพื่อตรวจสอบความพร้อมรองรับคนไทยในมาเลเซียกลับเข้าไทย
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ