ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

19 มกราคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะเดา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมผาดำ ที่ว่าการอำเภอสะเดา
18 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดประทุมทอง ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
11 มกราคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา
6 มกราคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา มอบหมายให้นายพิภพ พุทธสุข หน.ฝคต. เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำของบประมาณแผนงานบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
5 มกราคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลสำนักขาม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 เรื่องการขออนุุญาตใช้พื้นที่ ส.ป.ก.
30 ธันวาคม 2563
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมพิธีเปิดด่านจุดตรวจ/จุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ