พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

คกก.ตรวจการจ้างฯ ตรวจรับงาน จำนวน 8 งวดงาน

วันนี้ (19 มี.ค. 2562) เวลา 13.30น. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านฯสะเดา กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ประชุมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน 8 งวดงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82,630,992.79 บาท หักค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 เป็นจำนวนเงิน 12,394,648.91 บาท คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน 70,236,343.88 บาท


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 สิงหาคม 2562 15:25:39
จำนวนผู้เข้าชม : 201
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ