สถิติการจัดเก็บรายได้


รายงานผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เอกสารแนบ)

  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตุลาคม 2562 สิงหาคม 2563)

 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา เดือน ตุลาคม 2563  (เอกสารแนบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา เดือน ต.ค.- พ.ย. 2563 (เอกสารแนบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ด่านศุลกากรสะเดา ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564<<ย้อนหลัง>>?<<ย้อนหลัง>>?<<ย้อนหลัง>>?<<ย้อนหลัง>>
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
? ? ? รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน พฤศจิกายน 2562(เอกสารแนบ)
?รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน ธันวาคม 2562(เอกสารแนบ)
? ?รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน มกราคม 2563(เอกสารแนบ)
? ? ? ?รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน กุมภาพันธ์ 2563(เอกสารแนบ)
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน มีนาคม 2563(เอกสารแนบ)
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน เมษายน 2563(เอกสารแนบ)
? ? ?รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรสะเดาเดือน พฤษภาคม 2563(เอกสารแนบ)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563)

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มิถุนายน 2564 21:13:22
จำนวนผู้เข้าชม : 1,296
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ