ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

13 กันยายน 2564
ประชุมตรวจสอบพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก
11 กันยายน 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ศภ.5 ได้เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารและพื้นที่จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ ศภ.5
8 กันยายน 2564
ด่านนอกแซนด์บ๊อกซ์
8 กันยายน 2564
การตรวจติดตามสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลาของ ก.ธ.จ.สงขลา
17 สิงหาคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา ตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร ASEAN FREE ZONE
10 สิงหาคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ