ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

25 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาตรวจเยี่ยมจุดขนถ่ายสินค้า
25 มกราคม 2564
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 2564
24 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาตรวจเยี่ยมจุดขนถ่ายสินค้า
23 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาตรวจเยี่ยมจุดขนถ่ายสินค้า
22 มกราคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ณ จุดขนถ่ายสินค้าเอกชนที่ได้รับอนุญาตผ่อนปรนนอกพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ