ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

26 มิถุนายน 2563
ประชุมศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา ครั้งที่ 2/2563
16 มิถุนายน 2563
ครบกำหนดการทดลองขยายเวลาทำการ 24 ชั่วโมง ด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม
26 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
15 พฤษภาคม 2563
"ตู้ปันสุข" อำเภอสะเดา
14 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะเดา (ศปก.อ.สะเดา) โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดาเป็นประธาน
14 พฤษภาคม 2563
ด่านฯ สะเดา มอบถุงมือยาง จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม. สะเดา และ จนท. สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ