ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

25 กุมภาพันธ์ 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
25 กุมภาพันธ์ 2564
การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอสะเดาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ด่านศุลกากรสะเดา จับใบกระท่อมสด ซุกซ่อนในช่องลับรถเทรลเลอร์ จำนวน 2 คัน น้ำหนักรวม 70 กก.
24 กุมภาพันธ์ 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พรมแดนผลัด 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
23 กุมภาพันธ์ 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำอำเภอสะเดา ณ มลฑลพิธีที่วาการอำเภอสะเดา
20 กุมภาพันธ์ 2564
ด่านศุลกากรสะเดาทำความสะอาดที่พักคนขับรถชาวมาเลเซียป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ