ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

10 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ด่านฯ สะเดา
10 กรกฎาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 27/2563
2 กรกฎาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา และเจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา จัดกิจกรรม CSR ให้โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
26 มิถุนายน 2563
ประชุมศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา ครั้งที่ 2/2563
16 มิถุนายน 2563
ครบกำหนดการทดลองขยายเวลาทำการ 24 ชั่วโมง ด่านศุลกากรสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม
26 พฤษภาคม 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านฯ สะเดา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ