ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

22 มกราคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ณ จุดขนถ่ายสินค้าเอกชนที่ได้รับอนุญาตผ่อนปรนนอกพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา
22 มกราคม 2564
ด่านศุลกากรสะเดาให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่่ 6 (สงขลา) กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
21 มกราคม 2564
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด่านพรมแดนสะเดาขาออก
21 มกราคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ. เข้าร่วมประชุมการกำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหลีเข้าเมืองและสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอสะเดา
19 มกราคม 2564
ด่านศุลกากรสะเดาปรับพื้นที่ถนนบริเวณลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ