ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

25 พฤศจิกายน 2563
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 2563
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
24 พฤศจิกายน 2563
ด่านศุลกากรสะเดาร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน ณ ด่านพรมแดนสะเดา
24 พฤศจิกายน 2563
นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร นายด่านศุลกากรสะเดา ชี้แจงการนำผ่านน้ำมันปาล์ม ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
21 พฤศจิกายน 2563
ด่านศุลกากรสะเดาให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาดูงานด่านศุลกากรสะเดา
20 พฤศจิกายน 2563
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ขับรถสินค้าจากประเทศมาเลเซีย
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ