ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

22 มกราคม 2565
นายคณิต มีปิด นายด่านศุลกากรสะเดา เดินทางเข้ารับตำแหน่ง โดยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาให้การต้อนรับ
19 มกราคม 2565
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา (ก.ธ.จ.) ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา
17 มกราคม 2565
เจ้าหน้าที่ศุลกากรพรมแดนสะเดาผลัดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ถนนเรียบชายแดนสำนักขาม-ปาดังเบซาร์
30 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ. รษก.แทนนายด่านฯสะเดา มอบกาแฟ เครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
28 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ.รษก.นายด่านฯสะเดาได้มอบของสมนาคุณให้กับผู้ประกอบการที่ชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร
24 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล รษก.นายด่านศุลกากรสะเดา ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา (ครอ.) ผ่านทางระบบ Zoom
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ