ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

5 ธันวาคม 2564
ด่านศุลกากรสะเดาจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จประบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี
5 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสำนักงานอำเภอสำเดา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จประบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
25 พฤศจิกายน 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านฯสะเดา ให้การต้อนรับพันเอกโอคาร ปุณยศรัณย์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย
24 พฤศจิกายน 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ.รษก.นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการเปิดให้บริการและการอำนวยความสะดวก ณ ด่านศุลกากรแห่งใหม่
11 พฤศจิกายน 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รักษาราชการแทนนายด่านฯสะเดา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมการค้าชายแดนและการขนส่ง
3 พฤศจิกายน 2564
การปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและปราบปรามการนำเข้าบุหรี่และสุราเถื่อนในพื้นที่ภาคใต้
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ