พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

26 พฤษภาคม 2566
นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะจากสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา
26 พฤษภาคม 2566
นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา มอบหมายให้นางอาจิน ทองนุ่น หน.ฝบท. เข้าร่วมงานวันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี 2566
23 พฤษภาคม 2566
นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group-EWG) ร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่2 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านฯ สะเดาแห่งใหม่
21 พฤษภาคม 2566
นายเผดิมเดช มั่งคั่ง นายด่านศุลกากรสะเดา ให้การต้อนรับรองเลขาธิการ ศอ.บต. ในการลงพื้นที่สำรวจจุดเชื่อมต่อด่านฯ สะเดาแห่งใหม่-ด่านฯ บูกิตกายูฮิตัม
12 พฤษภาคม 2566
พิธีมอบเงินค่าทดแทนต้นไม้และพืชผล ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และค่าขนย้าย (ที่ดิน) ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงสายพรุเตียว-ด่านสะเดาแ่ห่งที่ 2
11 พฤษภาคม 2566
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักงานประสานงานชายแดนมาเลเซีย-ไทย เมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดา
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ