ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

30 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ. รษก.แทนนายด่านฯสะเดา มอบกาแฟ เครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
28 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ.รษก.นายด่านฯสะเดาได้มอบของสมนาคุณให้กับผู้ประกอบการที่ชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร
24 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล รษก.นายด่านศุลกากรสะเดา ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา (ครอ.) ผ่านทางระบบ Zoom
23 ธันวาคม 2564
ด่านศุลกากรสะเดา ให้การต้อนรับพลโทพงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-มาเลเซีย และคณะ
23 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ.รษก.นายด่านศุลกากรสะเดาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศสะเดา ครั้งที่ 1/2565
22 ธันวาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ.รษก.นายด่านศุลกากรสะเดา นางนุชจรี อาจารียวุฒิ ผอ.สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านฯสะเดา ให้การต้อนรับนายสมนึก มั่นในบุญธรรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ