ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรสะเดา

ข่าวด่านศุลกากรสะเดา

8 ตุลาคม 2564
ประชุมชุดปฏิบัติการร่วมระหว่าง กสป. และ ศภ.4
8 ตุลาคม 2564
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดาร่วมแสดงความยินดี ผวจ.สงขลาคนใหม่ นายเจษฎา จิตรัตน์
7 ตุลาคม 2564
การประชุมเตรียมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
4 ตุลาคม 2564
นายสมชาย อัศวตรีรัตนกุล ผอ.สคศ. รษก.แทนนายด่านฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
29 กันยายน 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ กล่าวอำลาชีวิตข้าราชการ เนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
28 กันยายน 2564
พิธีมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ