ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮีตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย แต่เดิมมีชื่อว่า "ด่านเก็บภาษีสะเดา" สังกัดกรมสรรพากรนอก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปี พ.ศ.2458 (ไม่ปรากฏวันที่และเดือน) ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีในมลฑลปักษ์ใต้ทั้งหมดจากกรมสรรพากรนอก มาสังกัดกรมศุลกากร ด่านเก็บภาษีสะเดาจึงขึ้นกับกรมศุลกากรตั้งแต่นั้นมา โดยเป็นด่านฝากของอำเภอสะเดา จากนั้นในปี พ.ศ.2465 ได้มีการแต่งตั้งให้พระนิกรบดีเป็นนายด่านศุลกากรสะเดาเป็็นคนแรก ต่อมามีกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2474 กำหนดให้ด่านเก็บภาษีสะเดาเป็นด่านพรมแดนของท่ากรุงเทพฯ


ด่านเก็บภาษีสะเดาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ด่านศุลกากรสะเดา" ตามกฎเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2481 จึงถือเอาวันที่และเดือนตามกฎเสนาบดีเป็นวันคล้ายวันเกิดด่านศุลกากรสะเดา โดยนับอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2458 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครบ 104 ปี (21 กรกฎาคม 2563)ในปี พ.ศ. 2501? ได้มีการทำพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรสะเดาอย่างเป็นทางการ บริเวณสามแยกอำเภอสะเดา และใช้เป็นที่ทำการมานานถึง 26 ปี จนถึงปี พ.ศ.2527 จึงได้ย้ายที่ทำการด่านศุลกากรสะเดามาอยู่ที่ บ้านคลองพรวน ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน
?

ปี พ.ศ.2534 ได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดนสะเดา จำนวน 2 หลัง สำหรับใช้เป็นอาคารที่ทำการด่านพรมแดนขาเข้าและขาออก จนกระทั่งแล้วเสร็จ และเปิดใช้ด่านพรมแดนสะเดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน


ปี พ.ศ.2557 ได้มีการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา เพื่อรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ระยะที่ 1 และ การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า) ระยะที่ 2

การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก จุดตรวจสอบยานพาหนะและผู้โดยสาร ห้องน้ำสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิถุนายน 2558 อาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคาร

การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า) ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2559 โดยมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า จุดตรวจสอบยานพาหนะและผู้โดยสารพื้นที่ตรวจยานพาหนะขาเข้า ห้องน้ำสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมษายน 2560

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2563 19:53:57
จำนวนผู้เข้าชม : 18,826
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ