พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

กรรมการตรวจการจ้างและ ผู้ควบคุมงาน ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

วันที่ 6 ส.ค.2562 นายศิริพงษ์  วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้ กรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน ของด่านศุลกากรสะเดา  ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 สิงหาคม 2562 15:36:49
จำนวนผู้เข้าชม : 242
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ