พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

คกก.ตรวจการจ้างฯ ตรวจรับงาน จำนวน 1 งวดงาน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30น. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์   นายด่านฯสะเดา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพื่อเร่งรัด ติดตามโครงการก่อสร้างด่านฯสะเดา และตรวจรับ 1 งวดงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,332,516.64 บาท หักค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 เป็นจำนวนเงิน 2,299,877.50 บาท คงเหลือเงินค่าจ้างที่ต้องเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน 13,032,639.14 บาท 


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 สิงหาคม 2562 21:46:50
จำนวนผู้เข้าชม : 113
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ