พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการด่านศุลกากรสะเดา ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายศิริพงศ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการด่านศุลกากรสะเดา ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง เพื่อเร่งรัดให้ผลการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่และติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ร่วมหารือถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในโครงการกับทางผู้ว่าจ้าง เพื่อรายงานผลกับผู้บริหารกรมศุลกากร ต่อไป 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2562 19:44:32
จำนวนผู้เข้าชม : 131
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ