พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

คกก.ตรวจการจ้างฯ ติดตามผลการดำเนินการก่อสร้าง

วันนี้ 2 เมษายน 2562 นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา? ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานของด่านฯ และผู้รับจ้าง ร่วมจิบกาแฟยามเช้า เพื่อติดตามผลการดำเนินการก่อสร้าง และติดตามเร่งรัดการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2562 14:08:42
จำนวนผู้เข้าชม : 137
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ