พิธีการทางศุลกากร

ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

สถานที่ท่องเที่ยว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรสะเดา ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-8816-7
email : 75120000@customs.go.th

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ Green Customs

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความร่มรื่น ตลอดจนเป็นการลดมลภาวะในอากาศภายใต้โครงการ Green Customs จำนวน 54 ต้น ณ บริเวณที่ทำการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ดังนี้
1. ต้นรวงผึ้ง จำนวน 4 ต้น
2. ต้นยางนา จำนวน 10 ต้น
3. ต้นตะเคียน จำนวน 10 ต้น
4. ต้นพยุง จำนวน 10 ต้น
5. ต้นไม้แดง จำนวน 10 ต้น
6. ต้นสักทอง จำนวน 10 ต้น
โดยกล้าไม้ลำดับที่ 2 - 6 ที่นำมาปลูกได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2562 21:19:36
จำนวนผู้เข้าชม : 106
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรสะเดา
ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7439-8816-7
อีเมล์ : 75120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสะเดา - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรสะเดา สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ